videos | hoffmann group-利来app登录

på vores youtube kanal oplever du vores værktøjer til spåntagning, opspænding, måling, slibning og afkortning og også områder som håndværktøjer, arbejdsbeskyttelse, værkstedsindretning, ppe (personlige værnemidler) og værkstedsbehov helt tæt på. se spånerne flyve og lad dig begejstre af innovative værktøjer!

populære kategorier

tools in action

fræsere, bor, drejeværktøjer og opspændingsteknik i brug!

processikker fræsning

fræseværktøjer til processikkert og effektivt arbejde: skrubfræsere, sletfræsere, planfræsere, gevindfræsere, tpc fræsere, ppc fræsere, trochoidal fræsning, mikrofræsere, præcisionsfræsere, torusfræsere, radiuskopifræsere, parabolfræsning. opnå et højt spånvolumen, store indgrebsværdier og højeste tilspændinger.


drejning

talrige velkendte producenter omkring drejekompetence får du fra os fra ét sted: vi tilbyder den passende løsning til alle opgaver, lige meget om det drejer sig om langs-/ plandrejning, gevinddrejning, ind-/afstikning, værktøjs- og emneopspænding eller andre opgaver.

rentabel boring

boreværktøjer til rentabelt og processikkert arbejde: snittapper, high-performance-bor, hårdmetal-præcisionsbor, hm-bor, kunststofbor, kronebor, hss-bor, vendeplattebor.

slibning og afkortning

slibe- og afkortningsværktøjer til hurtigt og præcist arbejde og højeste produktivitet.

værkstedsindretning – fleksibel og modulær

planlægge og udvide værkstedsindretning individuelt og fleksibelt: filebænke, workstations, værktøjsskabe, fløjdørskabe og skydedørsskabe.

præcis måling

mestre individuelle måleopgaver med de egnede målemidler: konturmåleapparat, målemikroskoper, skydelærer.i varekurven

til varekurven
til varekurven